1. Modalitătile în care utilizatorul final poate înainta o reclamaţie – Pentru diverse sesizări sau reclamaţii, clientul ne poate contacta prin telefon, email sau prin serviciu poştal, informaţii ce se găsesc şi la secţiunea Contact.
 2. Date de contact pentru primirea reclamaţiilor:

Număr de telefon: (0269) 214 670

E-mail: complex_corsa@yahoo.com

Adresă serviciu poştal: STR. Calea Poplăcii nr. 13A, Sibiu

 1. Programul de lucru pentru contact telefonic: intervalul orar 10:00- 17:00, Luni-Vineri
 2. Date obligatorii conţinute de reclamaţie:
 • Nume şi prenume
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • Detaii rezervare
 • Termenul maxim pentru depunerea reclamaţiei: Termenul maxim pentru depunerea reclamaţiei este de 48 ore de la sesizarea defectului.
 1. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor: 30 de zile calendaristice
 2. Răspunsul la reclamaţie va fi transmis prin e-mail şi/sau serviciu poştal.
 3. Divergențele privind soluționarea reclamațiilor pot fi rezolvate pe cale amiabilă prin acordul dintre client și COMPLEX CORSA
 4. Clientul/utilizatorul are următoarele drepturi:

De a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor;

De a se adresa instanței judecătorești competente.